یاتاقان

 

لازم به ذکر است گروه بازرگانی نیک صدرا صنعت با تکیه بر تجارب علمی و عملی آماده ارائه مشاوره در زمینه نحوه  مصارف یاتاقان ها و روانکارها می باشد تا سهمی هرچند اندک در حفظ سرمایه های ملی و  پیشبرد و افزایش توانمندی و بهبود  کیفی صنایع را داشته باشد.

بی تردید چالش های بازار و بی اعتمادی  مصرف کنندگان از کیفیت یاتاقان ها نگرانی زیادی  فراهم ساخته  است.در صورت عدم آگاهی مصرف کننده و حتی برخی فروشندگان از کیفیت  یاتاقان یکی از نگرش های ما  در شرکت، پر کردن خلاء تست یاتاقان می باشد.

 

 

 

 

 

یاتاقان ها (بیرینگها) دارای دو نقش اساسی در ماشین آلات دوار هستند:

1 - نگهدارنده محور بطوریكه از تزلزل و لقی آن در داخل بدنه جلوگیری نماید.

2 - جلوگیری از حركت جانبی محور و برخورد قسمتهای متحرك و ثابت 

 

یاتاقان ها (بیرینگ ها) را از نظر باری كه به آنها وارد می شود به سه گروه تقسیم می كنند:

1 - شعاعی (Radial)

2 - محوری (Axial)

3 - شعاعی- محوری (Radial-Axial)

 

 یاتاقانها از نظر ساختمان داخلی نیز به سه گروه تقسیم می شوند:

1 - یاتاقان لغزشی (Sliding Contact Bearing)

2 - یاتاقان غلتشی (Bearing Rolling)

3 - یاتاقان مگنتی (Magnetic)

 

انواع یاتاقان های ثابت عبارت اند از:

SN- SNL–SOFN–SONL–UCP–UCF–UCT- UCFL