بلبرینگ صنایع غذایی

صنعت فرآوری و صنایع غذایی یکی از صنایعی می باشد که در آن از قطعات صنعتی مانند بلبرینگ، تسمه پروانه، تسمه های PVC و غیره بطور گسترده استفاده می گردد و دارای چالشهای زیادی هستند. به طور مثال در مقابل شستن مکرر، آلاینده ها ، حلال ها، تمیز کردن و طیف گسترده ای از تغییرات دما قرار دارند. به این دلیل در قسمت برینگ، بلبرینگ های سرامیکی و استیل و در قسمت انتقال نیرو و حصول بهترین کیفیت تسمه های PVC و انتقال نیرو را پیشنهاد می نماییم.

نیک صدرا صنعت - صنایع غذایی

صنایع غذاییصنایع غذاییصنایع غذایی