بررسی انواع کاسه نمد

همانطور که در مقالات بلبرینگ و رولبرینگ ذکر شد، کاسه نمد در انواع بلبرینگ و رولبرینگ برای جلوگیری از ورود مواد اضافی در داخل انواع بیرینگ و همچنین عدم نشت روانکاری در برینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد در انواع کاسه نمد ها باید موارد بسیاری مد نظر قرار گیرند از نظیر:

 1. نوع روانکاری که می تواند روغن و یا گریس باشد.
 2. سرعت دوران
 3. وضعیت شافت که می تواند به صورت عمودی و یا افقی قرار گیرد.
 4. شرایط همراستایی و یا امکان ناهمراستایی
 5. مقدار فضای موجود
 6. میزان اصطکاک کاسه نمد
 7. حرارت ناشی از فعالیت و انواع بیرینگ و همچنین محیط کار

 

 

خرید انواع کاسه نمد و اورینگ از فروشگاه انلاین نیک صدرا صنعت

 

 

قابل ذکر می باشد که کاسه نمد می تواند به صورت یکپارچه و یا حتی جدا از بیرینگ باشد.

 

انواع کاسه نمد ها

کاسه نمد ها  به طور کلی به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

 1. کاسه نمد مالشی
 2. کاسه نمد غیر مالشی

 

کاسه نمد غیر مالشی

از کاسه نمد های غیر مالشی با عنوان Non – rubbing seals نیز نام برده می شود و همانگونه که از نام این نوع از کاسه نمد ها آشکار می باشد در این نوع از کاسه نمد ها فاصله ای با برینگ و یا شافت  وجود دارد و همچنین با توجه به قرار گیری این نوع از کاسه نمد ها در راستای عمودی یا افقی و یا عمودی افقی و به دلیل درز عملکردی متفاوت خواهد داشت.

با توجه به توضیحات داده شده این نکته قابل تامل می باشد که وجود درز می تواند موجب گرما که حاصل از عدم تولید اصطکاک می باشد شود و با توجه به آب بندی که در اثر وجود کاسه نمد اتفاق می افتد و با توجه به پر کردن درز موجود که توسط گریس اتفاق می افتد باعث بهبود و عدم ایجاد مشکل می گردد.

 

مزایای کاسه نمد غیر مالشی

از مزایای کاسه نمد غیر مالشی می توان به سرعت زیاد در انواع بلبرینگ اشاره نمود.

 

کاسه نمد مالشی

از این نوع از کاسه نمد ها با عنوان کاسه نمدهای مالشی و یا Rubbing seals نام برده می شود این نوع از کاسه نمد ها با توجه به میزان فشار که در محل تماس با انواع بلبرینگ اتفاق می افتد عملکردی متفاوت دارد.

 

مزایای کاسه نمد مالشی

از مزایای انواع کاسه نمد مالشی می توان از آب بند بودن کامل انواع بلبرینگ و عدم نفوذ مواد اضافی به داخل ان و همچنی عدم نشست گریس نام برد.

 

معایب کاسه نمد مالشی

 1. از جمله معایب کاسه نمد مالشی ایجاد اصطکاک و گرما می باشد که برای حل این مشکل می توان با بهبود سطح تماس آن را کاهش داد.
 2. از معایب دیگر این نوع از کاسه نمد ها می توان به آسیب پذیر بودن کاسه نمد مالشی نام برد که می توان با قرار دادن کاسه نمد غیر مالشی در مقابل این نوع از کاسه نمد ها این مشکل را برطرف نمود.

 

هر کدام از کاسه نمد های معرفی شده با توجه به کارایی و شرایط محیطی دارای انواع مختلفی می باشند که در سری مقالات کاسه نمد هر یک از انواع کاسه نمد معرفی خواهد شد.Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

معرفی کاسه نمد   انواع کاسه نمد   کاسه نمد مالشی   کاسه نمد غیر مالشی   مشخصات کاسه نمد   مزایای کاسه نمد   معایب کاسه نمد   کاسه نمد ها   مشخصات انواع کاسه نمد